Händelser

Kommande händelser

 • Tillträde, 2021-09-30
  Torsdagen den 30 september tillträder Bostadsrättsföreningen Säteritaket tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2 med adresserna Loviselundsvägen 1-17. Det är den dag som bostadsrättsföreningen förvärvar husen och alla boende ges möjlighet att köpa sin bostad med bostadsrätt.

Följande har genomförts

 • Köpstämma, 2021-02-02
  På extra föreningsstämma (”köpstämma”) den 2 februari röstade 71 % av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna ja till att förvärva tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2. Detta motsvarar hela 79 % av de till privatpersoner i första hand uthyrda bostäderna. Lagkravet att minst 2/3 av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna behöver godkänna föreningens förvärv är därmed uppfyllt. 

 • Förlängning erbjudandetid
  Brf Säteritaket har i enlighet med Stockholms Stadshus beslut om möjlighet till ytterligare betänketid skickat in en begäran om förlängning om ytterligare tre månader av erbjudandetiden avseende förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2. Ny betänketid gäller därmed t.o.m. 2021-04-01.

 • Informationsmöten, 2020-10-07 & 2020-10-08
  Restate och styrelsen för Brf Säteritaket höll under två kvällar vecka 41 informationsmöten på Hässelbygårdsskolan för att berätta mer om den möjlighet som ombildningen innebär.

 • Ekonomisk plan
  Med utgångspunkt i erbjudandet har styrelsen i samarbeta med Restate tagit fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen kommer att utgöra föreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (pris på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter.

 • Beslut om erbjudande, 2020-04-23
  Vid styrelsemöte i AB Svenska Bostäder den 23 april fattades det formella beslutet om att Bostadsrättsföreningen Säteritaket erbjuds att förvärva tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2 för ombildning till bostadsrätt.

 • Teknisk besiktning, 2019-11-18
  Bostadsrättsföreningen Säteritaket har den 18 november låtit genomföra en teknisk besiktning av Stockholm Säteritaket 2. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen. Besiktningen genomfördes av Projektledarhuset.

 • Värderingsbesiktning, 2019-11-14
  Svenska Bostäder låter genomföra en besiktning inför värdering av fastigheten. Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Denna värdering kommer sedan att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer få att ta ställning till.

 • Föreningens förfrågan godkänd av Svenska Bostäder, 2019-07-17
  Svenska Bostäder har granskat och godkänt föreningens intresseanmälan gällande förvärv av Stockholm Säteritaket 2 (Loviselundsvägen 1-17) och de påbörjar förberedande arbete inför en värdering.

 • Förfrågan till Svenska Bostäder, 2019-06-27
  Brf Säteritaket är bland de första föreningarna i Hässelby Gård att skicka in en formell förfrågan till Svenska Bostäder.

 • Inventering intresse, våren 2019
  Restate och Bostadsrättsföreningen Säteritaket låter genomföra en intresseundersökning bland hushållen på Loviselundsvägen 1-17 avseende ombildning till bostadsrätt. En majoritet av hushållen ställer sig positiva till en ombildning.

 • Konstituerande möte, 2019-04-03
  Bostadsrättsföreningen Säteritaket bildas för att utreda möjligheterna att köpa tomträtten Stockholm Säteritaket 2, med adress Loviselundsvägen 1-17, av Svenska Bostäder för ombildning till bostadsrätt. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (”Restate”) väljs till föreningens ombud i bostadsrättsbildningen.

 • Hässelby Gård aktuellt för ombildning, februari 2019
  I början av februari 2019 presenterar Stockholms stad att Hässelby Gård är ett av de områden som kommer att ges möjlighet till ombildning i enlighet med stadens nya ägardirektiv.

Ombildningprocessen (Klicka för PDF)