HSB

Medlemmar

HSB är föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare.

HSB hjälper dig med frågor som rör ditt boende eller vårt gemensamma utrymme.

För personlig service kontakta Kund- och Medlemsservice. För snabbast möjligast hjälp, gör en felanmälan på HSB.se

Fastighetsjour

Vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid ring Fastighetsjouren på 08-695 00 00

Med allvarliga fel menas t ex vattenläcka, stopp i toalett/avlopp och elfel, det vill säga allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag.

Felanmälan

En felanmälan som förs på HSB.se går direkt till en fastighetsskötare som registrerar ärendet och återkopplar till dig.

www.hsb.se/felanmalan

Telefon

Måndag-onsdag & fredag: 08.00 – 16.30

Torsdag: 08.00 – 18.00

010-442 11 00

Frågor och svar

På HSB.se finns svar på vanliga frågor

HSB.se/stockholm/kontakt