Kontakt

Kontaktuppgifter

Kundtjänst – och medlemsservice HSB

010-442 11 00

Öppettider

Måndag – onsdag
Torsdag
Fredag 

Jourtjänst – akuta ärenden
HSB:s växel
Felanmälan via webb

8.00 – 16.30
8.00 – 18.00
8.00 – 16.30 

08-695 00 00
010-442 10 00
https://felanmalan.hsb.se

Styrelsen i Brf Säteritaket

E-post till styrelsen  

Vill du köpa din lägenhet med bostadsrätt?

Den lagstadgade betänketiden för att teckna bostadsrätt började löpa fr.o.m. den 2 februari 2020 och de första sex månaderna med en lagstadgad begränsning för prispåslag har i detta fall redan löpt ut. Styrelsen för Brf Säteritaket har dock beslutat att förlänga erbjudandet att teckna bostadsrätt med ytterligare sex månader utöver denna lagstadgade efterköpsperiod till fortsatt generösa villkor. Detta så att fler boende ska ha möjlighet att köpa sin lägenhet till ett attraktivt pris.

Du som inte köpte din lägenhet när föreningen förvärvade husen den 30 september ges härigenom möjlighet att teckna bostadsrätt t.o.m. den 2 februari 2022. Priset är insats enligt den ekonomiska planen med ett tillägg (s.k. upplåtelseavgift) på i dagsläget 2 % (aktuell referensränta + 2 %) räknat från det att bostadsrättsföreningen på förvärvsstämman den 2 februari 2021 fattade beslut om att förvärva tomträtten och föreningens medlemmar erbjöds att teckna bostadsrätt. Efter denna tid har du inte längre någon rätt att köpa din lägenhet. Erbjudandet riktar sig till existerande hyresgäster (de som var hyresgäster på föreningens tillträdesdag den 30 september). Notera att inre fond ej ingår vid köp under denna tid.

Kontakta Jonny Öhlander på Restate om du är intresserad av att köpa din lägenhet med bostadsrätt (jonny@restate.se, 08-402 10 21).