Ordning och trivselregler

I vår förening bidrar vi till allas trivsel genom att respektera våra trivsel och ordningsregler.

 • I vår miljöstuga gäller ordningsregler nedan:
  • Följ skyltningarna när du sorterar avfall.
  • Inga hushållssopor och inga möbler får kastas i miljöstugan.
  • Håll rent på golvet.
  • Leverantören tömmer endast kärlen vilket innebär att det som placeras på golvet, hämtas ej av leverantören vid tömning och måste beställas extra transport för.
  • Öppettider för Miljöstugan är vardagar kl 10.00-19.00 och helger 10.00-18.00
 • Detta får du inte lämna i vår miljöstuga:
  • Vitvaror tex diskmaskin, tvättmaskin, kyl, frys, tv, större elektronik m.m.
  • Möbler tex säng, soffa, bokhylla, stolar m.m.
  • Bråte eller liknande tex golvplankor, gammal köksbänk m.m.
  • Färgburkar, färgsprej, bilbatteri, olja, tändvätskor, frätande vätskor eller annat farligt avfall.
 • Vid överträdsel av punkter nedan kommer boendet att ges två valmöjligheter:
  • Boende ska hämta tillbaka föremålet och köra det själv till återvinningscentralen.
  • Föreningen kommer att debitera boende för extra kostnader som gäller beställning av transport, transport och administration av faktura för varje föremål.

 • Inom föreningens gränser gäller rökningsregler enligt nedan:
  • Det är inte tillåtet att röka i anslutning till portarna, miljöstugan, garage m.m
  • Använd gärna askkopp som är placerad utanför nr 17
  • Du får inte kasta ner cigarettfimpar från balkongen ner till gården.
 • Du får inte i lägenheten spela musik eller på annat sätt uppträda så att störningar uppkommer för kringboende.
 • Vid inflyttning och andra tillfällen inte spika eller borra i lägenheten mellan kl 20.00 och 07.00 vardagar respektive 10.00 lördag, söndag och andra heldagar.
 • Inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störningar eller annan olägenhet uppkommer samt att endast parkera bil eller annat fordon inom fastigheten.
 • Att hålla tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheten. Det är inte tillåtet att rasta sin hund på gården.
 • Det är inte tillåtet att lägga ut mat till djur, vilket kan dra till sig skadedjur.
 • Se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster.
 • Att inte utan särskilt tillstånd från föreningen upprätta parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser, eller dylikt och att vid uppsättandet av parabolantenner, utomhusantenner m.m. efter sådant tillstånd följa monteringsanvisningar och regler som föreningen anger.
 • Inte utan tillstånd av föreningen placera föremål i entré, trapphus, källarförrådsgångar.
 • Följa regler och anvisningar för bokning och användning av tvättstuga.
 • Följa regler och anvisningar för sopnedkast.
 • Följa regler och anvisningar för miljöstugan.
 • Hålla balkong fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten eller frysskada kan uppkomma.
 • Det är inte tillåtet att placera blomlåda eller dylik på utsidan av fönster eller balkong.
 • Det är inte tillåtet att i diskho, handfat eller toalettstol, spola ned vätskor som tex matolja eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.
 • Det är ett krav att teckna hemförsäkring.
 • Det är inte tillåtet att göra ingrepp eller ändra i lägenhetens vatten, värme, elsystem.
 • Som hyresgäst får inte utan särskilt tillstånd från föreningen ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning.
 • Som hyresgäst får inte utan särskilt tillstånd från föreningen installera tvättmaskin eller golvdiskmaskin. Bänkdiskmaskin går bra att installera utan föreningens tillstånd. Efter sådant tillstånd ska installation genomföras på ett fackmässigt sätt, att utöva tillsyn och kontroll av maskinen med vattenanslutningar och dylikt.
 • Det är tillåtet att grilla i balkongen enligt nedan:
  • Du får grilla i din balkong från och med 15/5 till och med 15/9. Övrig tid är förbjudet att grilla i balkongen.
  • Våning 1 – 6 får använda endast elgrill och våning 7 får använda elgrill samt gasolgrill.
  • Kolgrill är förbjudet i balkongen och nära anslutning till portarna. Din grill får inte heller störa medboende.
  • Vid eldningsförbud i region Stockholm gäller alltid eldningsförbud även i föreningens balkonger.
  • Vid eldningsförbud i region Stockholm ska du följa Länsstyrelsens bestämmelser vid anvisade grillplats på gården.
  • När eldningsförbud råder, har du som enskild boende eget ansvar att ta reda på vilka är Länsstyrelsens rekommendationer vid anvisade grillplats på gården.