Styrelsen

Ordförande: Merone Haile Loviselundsvägen 13

Ledamot: Henrik Littorin Loviselundsvägen 9

Ledamot: Muhammed Loviselundsvägen 17

Kontakt: Syrelsen@brfsateritaket.se

FB: BRF Säteritaket

För att sitta i styrelsen krävs det att du är medlem och bor i din bostadsrätt.